KARTA ZGŁOSZENIOWA

OGÓLNOPOLSKA K O N F E R E N C J A NAUKOWA

ALFA I OMEGA CZ. V – Nauki Interdyscyplinarne (on-line) 16-17.12.2021 r.

OMNIBUS CZ. XIII – Nauki Interdyscyplinarne (on-line) 25-26.11.2021 r.