KARTA ZGŁOSZENIOWA

OGÓLNOPOLSKA K O N F E R E N C J A NAUKOWA

ALFA I OMEGA CZ. IV – Nauki Interdyscyplinarne (on-line) 05-06.08.2021 r.

OMNIBUS CZ. X – Nauki Interdyscyplinarne (on-line) 19-20.08.2021 r. 

OMNIBUS CZ. XI – Nauki Interdyscyplinarne (on-line) 09-10.09.2021 r.