KARTA ZGŁOSZENIOWA

OGÓLNOPOLSKA K O N F E R E N C J A NAUKOWA

ALFA I OMEGA CZ. II – Nauki Interdyscyplinarne (on-line) 15-16.03.2021 r.

OMNIBUS CZ. VIII – Nauki Interdyscyplinarne (on-line) 15-16.04.2021 r. 

OMNIBUS CZ. IX – Nauki Interdyscyplinarne (on-line) 10-11.06.2021 r.