KARTA ZGŁOSZENIOWA

OGÓLNOPOLSKA K O N F E R E N C J A NAUKOWA

OMNIBUS CZ. VI – Nauki Interdyscyplinarne (on-line) 23-24.11.2020 r.