POSZERZAMY HORYZONTY
POSZERZAMY HORYZONTY
Artykuły publikowane są w recenzowanej monografii.
Zajmujemy się wydawaniem recenzowanych monografii pokonferencyjnych, które posiadają swój ISBN i są rejestrowane w systemie e-ISBN.
Zobacz nasze wydania
Organizujemy konferencje naukowe, które mają charakter interdyscyplinarny, dlatego też podejmowane będą aktualne tematy naukowe z różnych dziedzin badań naukowych.
Zobacz nasze konferencje
Istnieje możliwość publikacji artykułów w Zeszytach Naukowych Serii: Problemy drobnych gospodarstw rolnych – Problems of Amall Agricultural Holdings, które otrzymały 7 pkt. (lista B) za 2016 rok.
Więcej informacji o czasopiśmie.

ZAPISZ SIĘ NA KONFERENCJĘ

3481

Autorów

25

Wydanych monografii

6341

Uczestników konferencji

1851

Opublikowanych artykułów

KONFERENCJE NAUKOWE

Zapraszam do współpracy - Piotr Rachwał


- Konferencje naukowe
- Wydawanie monografii
- Wydawanie zaświadczeń
- Wygłaszanie referatów
- Recenzowane publikacje