Firma Piotr Rachwał Konferencje Naukowe została założona w grudniu 2016 r. Zakres działalności firmy obejmuje organizację ogólnopolskich konferencji naukowych, wydawanie recenzowanych monografii oraz realizację projektów unijnych w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW). Konferencje mają charakter cykliczny. Do chwili obecnej odbyło się ich 20 m.in. w  Krakowie, Wrocławiu, Zakopanem, Katowicach, Tarnowie i Karpaczu. Konferencje cieszą się dużym zainteresowaniem  ze strony studentów oraz doktorantów uczelni wyższych, o czym świadczy łączna ilość opublikowanych artykułów. Głównym priorytetem firmy jest kreowanie nauki wśród młodych naukowców poprzez prezentację prac badawczych z różnych dziedzin nauki.

Wizją firmy jest rozpowszechnianie jej wizerunku poprzez inwestowanie  w rozwój na różnych płaszczyznach działalności.