Infolinia:

+48 530-952-481

E-mail:

rachwal.konferencjenaukowe@gmail.com

Zdobywanie punktów do dorobku naukowego

Liczenie punktów do dorobku naukowego zależy od konkretnego systemu oceny, który może się różnić w zależności od kraju, instytucji lub dyscypliny naukowej. Przykładowe systemy oceny, takie jak Impact Factor (IF), wskaźnik Hirscha (indeks h) czy Punkty MNiSW (Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) w Polsce, mają swoje własne metody obliczania punktacji.

Ogólnie rzecz biorąc, punkty do dorobku naukowego mogą być przyznawane za różne osiągnięcia naukowe, takie jak:

  • Publikacje naukowe: Każda publikacja może mieć przypisaną określoną wartość punktową w zależności od jej rodzaju (artykuł w czasopiśmie naukowym, rozdział w książce itp.) oraz prestiżu czasopisma, w którym została opublikowana. W przypadku niektórych systemów punktacji uwzględnia się również liczbę cytowań danej publikacji.
  • Udział w projektach badawczych: Przyznawane są punkty za udział w projektach badawczych, zarówno jako główny badacz (lider projektu) lub członek zespołu badawczego.
  • Recenzowanie prac naukowych: Recenzowanie artykułów naukowych dla czasopism i konferencji może przynieść pewną liczbę punktów.
  • Udział w konferencjach naukowych: Uczestnictwo w konferencjach jako prelegent, wykładowca lub przewodniczący sesji naukowej może przyczynić się do zdobycia punktów.
  • Nagrody naukowe i wyróżnienia: Otrzymanie nagród naukowych, wyróżnień lub stypendiów może być również uwzględniane w systemach przyznawania punktów.

W przypadku Polski, w systemie oceny dorobku naukowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), publikacja streszczenia lub pełnego artykułu na konferencji może być uznana za formę komunikacji naukowej i może stanowić wartościowy element dorobku naukowego w kontekście oceny publikacji naukowych. Często jest to uzależnione od pewnych kryteriów, takich jak rangi i prestiżu konferencji, sposobu publikacji (streszczenie, pełny artykuł), procedur recenzowania czy indeksacji konferencji w odpowiednich bazach danych.

Facebook