KARTA ZGŁOSZENIOWA

OGÓLNOPOLSKA K O N F E R E N C J A NAUKOWA

„OMNIBUS cz. V” – Nauki Interdyscyplinarne (on-line) 10-11.09.2020 r.